Opleidingen

In het streven naar een optimale dienstverlening voor bedrijven uit de sector van de chemie en life sciences is een kwaliteitsvol opleidingsaanbod een kerntaak van essenscia. Daarom organiseert de sectorfederatie jaarlijks een groot aantal opleidingen in uiteenlopende expertisegebieden, vooral op het vlak van veiligheid, gezondheid, productbeleid, sociale zaken en de bescherming van intellectuele eigendom. In 2021 volgden 2.300 medewerkers uit de sector een opleiding, goed voor zo’n 11.500 opleidingsuren.

Veel opleidingen komen in aanmerking voor overheidssteun via de KMO-portefeuille. Met Co-valent beschikt de sector bovendien over een eigen vormingsfonds voor de actieve begeleiding van kansengroepen en een gratis opleidingsaanbod op maat van sectorbedrijven. 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende opleidingen die essenscia aanbiedt.

VLARIP​

Een uniek project om ondernemingen, in het bijzonder kmo’s, te helpen met de correcte toepassing van de complexe REACH- en CLP-wetgevingen voor een veilig gebruik van chemische stoffen.

Basisvorming productbeleid

Gericht op nieuwe medewerkers in de sector die nood hebben aan een basisopleiding over de wettelijke verplichtingen rond werken met chemische producten.

Studiedag productbeleid

De jaarlijkse studiedag productbeleid bundelt de nieuwste ontwikkelingen op wetgevend vlak met betrekking tot chemieproducten.

CLP-opleiding

Een gespecialiseerde, vierdaagse opleiding om de gevaren van chemische producten te leren indelen.

Sociaal beleid

Opleidingen over de uitkomst van de sectorale onderhandelingen, de toepassing van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten in de chemie en life sciences en actuele HR-thema’s.

Process Safety Academy

Hoogstaande veiligheidsopleidingen, gespecialiseerde trainingen en een leerplatform voor veiligheidsexperten in één.

Octrooicel

Interactieve workshops om meer te leren over de bescherming en valorisatie van uw innovatie en intellectuele eigendom.

Workshop crisiscommunicatie

Een exclusieve workshop afgestemd op de specifieke behoeften van bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences.

Sustainability training

Deze sessies helpen sectorbedrijven om zich voor te bereiden op de implementatie van de evoluerende regelgeving in het kader van de Europese Green Deal en de Chemicals Strategy for Sustainability.

Algemene voorwaarden opleidingen

  • Als u verhinderd bent, kan een collega uw plaats innemen. Graag dan een seintje vooraf via events-essenscia@essenscia.be 
  • Kosteloze annulering van uw inschrijving kan tot 5 werkdagen voor de opleiding. Daarna is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • Bij minder dan 5 deelnemers 5 werkdagen voor aanvang houdt essenscia zich het recht voor om de opleiding te annuleren.
  • Indien wegens onvoorziene omstandigheden de opleiding geannuleerd wordt, dan behoudt essenscia het recht de opleiding te verplaatsen naar een latere datum en/of andere locatie met behoud van het inschrijvingsgeld. De deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn dan opnieuw van toepassing.

          Registratienummer DV. O110119