Secties

essenscia is een multisectorale koepelorganisatie die de ruime toepassingsgebieden van chemie en life sciences samenbrengt en heel wat gespecialiseerde vakorganisaties in haar werking integreert. Het gaat daarbij om organische en anorganische basischemie, geneesmiddelen en vaccins, biotechnologie, producten voor de landbouw, verven, vernissen, lijmen en andere bouwmaterialen, cosmetica, detergenten, kunststof- en rubberverwerking, industriële gassen, smeermiddelen en gespecialiseerde chemieproducten voor onder meer fotografie, drukkerijen, textiel en allerhande industriële toepassingen. Bedrijven die lid zijn van deze beroepssecties of productorganisaties kunnen ook een beroep doen op de dienstverlening van koepelorganisatie essenscia.

AgriRecover

AgriRecover coördineert de ophaling van lege fytoverpakkingen en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bij alle professionele gebruikers.

Contact
Peter De Wit
02 238 97 44
peter.de.wit@agrirecover.eu
www.agrirecover.eu

BACD

De Belgian Association of Chemical Distributors (BACD) verdedigt de belangen van de chemische distributeurs.

Contact:
Jan De Groote
0477 25 85 12
jan.degroote@bacd.be
www.bacd.be

BATO

De Belgische Associatie Tank Opslagbedrijven (BATO) is de Belgische vereniging van tankopslagbedrijven die vloeistoffen en chemicaliën in bulk opslaan.

Contact
An Maes
0496 59 36 13
amaes@essenscia.be

Belfertil

Belfertil of de Belgian mineral Fertilizer association vertegenwoordigt de producenten van minerale meststoffen.

Contact:
Peter Jaeken
02 238 97 72
belfertil@essenscia.be
www.belfertil.be

bio.be/essenscia

De Belgische federatie van de life sciences en biotech, bio.be/essenscia, vertegenwoordigt bedrijven die actief zijn in onderzoek, ontwikkeling, productie of marketing van biotechnologische toepassingen, zowel in gezondheidszorg, landbouw als industrie.

Contact
Tineke Van hooland
+32 478 37 75 78
TVanhooland@essenscia.be

Frédéric Druck
02 238 98 09
fdruck@essenscia.be

www.bio.be

Bioplus-Probois

Bioplus-Probois is de Belgische vereniging van fabrikanten, formulatoren en verdelers van biociden voor industrieel, beroeps- en/of privé-gebruik.

Contact:
Peter Jaeken
02 238 97 72
bioplus@essenscia.be
www.bioplus-probois.be

DETIC

DETIC begeleidt en adviseert bedrijven bij het lanceren van hun producten, diensten en oplossingen in cosmetica, reinigings- en onderhoudsmiddelen, lijmen en mastieken.

Contact
Françoise Van Tiggelen
02 238 97 65
fvantiggelen@detic.be
www.detic.be

essenscia PolyMatters

essenscia PolyMatters is de kunststoffendivisie binnen essenscia en vertegenwoordigt de brede sector van kunststof- en rubberproductie en -verwerking. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de cruciale rol van kunststoffen in een circulaire economie en de vele duurzame toepassingen van kunststofproducten in de bouwsector en de verpakkingsindustrie.

Contact
Saskia Walraedt
02 238 97 55
swalraedt@essenscia.be
www.polymatters.be

Industriële en Medische Gassen

De beroepssectie Industriële en Medische Gassen vertegenwoordigt de producenten en distributeurs van industriële, medische en voedingsgassen. Het gaat hierbij zowel om pers-, vloeibare en opgeloste gassen. Voor de deskundige ophaling van industriële gasflessen kunt u terecht op cylinders.essenscia.be

Contact
Tine Cattoor
0496 59 36 15
tcattoor@essenscia.be
www.gasfed.be

IVP

De beroepssectie IVP verdedigt de belangen van de industrie van verven, vernissen, drukinkten en verven voor de schilderkunst.

Contact
Nele Plas
02 238 97 72
NPlas@essenscia.be
www.ivp-coatings.be

LAB

De Lubricants Association Belgium (LAB) vertegenwoordigt de industrie van de smeermiddelen in België.

Contact
Tine Cattoor
0496 59 36 15
tcattoor@essenscia.be

pharma.be

De organisatie pharma.be is de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie die actief is in het op de markt brengen van geneesmiddelen en de terugbetaling ervan in België.

Contact
Ann Adriaensen
02 661 91 04
aa@pharma.be
www.pharma.be

Belplant

De Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen. Belplant promoot het verantwoorde gebruik van plantenbeschermingsmiddelen om een duurzame landbouw, met respect voor mens, dier en milieu, te garanderen.

Contact
Peter Jaeken
02 238 97 72
pjaeken@essenscia.be
www.belplant.be