Over essenscia

essenscia is de Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en de life sciences. De organisatie behartigt de specifieke belangen van bedrijven die actief zijn in chemie, kunststoffen, farma en biotech.

Spreekbuis voor meer dan 720 sectorbedrijven

essenscia groepeert ruim 720 ondernemingen, zowel internationale bedrijven als kmo’s, die samen 95% van de totale omzet van de sector vertegenwoordigen. De rol van essenscia bestaat erin lidbedrijven een dienstverlening op maat te bieden met expertise en advies over sectorspecifieke thema’s. Daarnaast is essenscia de spreekbuis van de sector in de media en behartigt de federatie de belangen van de chemie en life sciences op alle politieke niveaus.
Zo heeft essenscia een actieve vertegenwoordiging in de Europese sectorfederatie Cefic (European Chemical Industry Council) en het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen). Op regionaal vlak zijn er structurele samenwerkingsverbanden met FIT (Flanders Investment & Trade), Awex (Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Étrangers), Voka (Vlaams Netwerk van Ondernemingen), UWE (Union Wallonne des Entreprises) en Beci (Brussels Enterprises Commerce & Industry).

essenscia weerspiegelt de institutionele context van België

Om een optimale dienstverlening te garanderen, beantwoordt de structuur van essenscia aan de politieke indeling en de bevoegdheidsverdeling van het land. De contacten met de federale regering en de Europese politiek verlopen via de overkoepelende werking van essenscia. De drie gewestelijke afdelingen – essenscia brussel, essenscia vlaanderen en essenscia wallonie – zijn de bevoorrechte gesprekspartners van de sectorbedrijven bij de Brusselse, Vlaamse en Waalse overheden.

Missie: een betere levenskwaliteit voor iedereen

Duurzaamheid staat centraal in de missie van essenscia. Onze wereld staat voor belangrijke uitdagingen op het vlak van het gebruik van energie en grondstoffen, een vlotte toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg en een adequate voedsel- en watervoorziening voor een groeiende wereldbevolking. De chemie en life sciences zijn essentieel voor de duurzame ontwikkeling van onze planeet. Het is een innovatiegedreven en hoogtechnologische sector die cruciaal is voor de ontwikkeling van nieuwe producten, toepassingen en diensten die een antwoord bieden op de grote, wereldwijde uitdagingen. De industrie van de chemie en life sciences is de sleutel tot een duurzame toekomst en de continue verbetering van ieders levenskwaliteit.

Volg ons permanente streven naar meer duurzaamheid op 
www.essensciaforsustainability.be