Over essenscia

essenscia is de Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en de life sciences. De organisatie behartigt de specifieke belangen van bedrijven die actief zijn in chemie, kunststoffen, farma en biotech.

Spreekbuis voor meer dan 720 sectorbedrijven

essenscia groepeert ruim 720 ondernemingen, zowel internationale bedrijven als kmo’s, die samen 95% van de totale omzet van de sector vertegenwoordigen. De rol van essenscia bestaat erin lidbedrijven een dienstverlening op maat te bieden met expertise en advies over sectorspecifieke thema’s. Daarnaast is essenscia de spreekbuis van de sector in de media en behartigt de federatie de belangen van de chemie en life sciences op alle politieke niveaus.
Zo heeft essenscia een actieve vertegenwoordiging in de Europese sectorfederatie Cefic (European Chemical Industry Council) en het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen). Op regionaal vlak zijn er structurele samenwerkingsverbanden met FIT (Flanders Investment & Trade), Awex (Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Étrangers), Voka (Vlaams Netwerk van Ondernemingen), UWE (Union Wallonne des Entreprises) en Beci (Brussels Enterprises Commerce & Industry).

essenscia weerspiegelt de institutionele context van België

Om een optimale dienstverlening te garanderen, beantwoordt de structuur van essenscia aan de politieke indeling en de bevoegdheidsverdeling van het land. De contacten met de federale regering en de Europese politiek verlopen via de overkoepelende werking van essenscia. De drie gewestelijke afdelingen – essenscia brussel, essenscia vlaanderen en essenscia wallonie – zijn de bevoorrechte gesprekspartners van de sectorbedrijven bij de Brusselse, Vlaamse en Waalse overheden.

Missie: een betere levenskwaliteit voor iedereen

Duurzaamheid staat centraal in de missie van essenscia. Onze wereld staat voor belangrijke uitdagingen op het vlak van het gebruik van energie en grondstoffen, een vlotte toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg en een adequate voedsel- en watervoorziening voor een groeiende wereldbevolking. De chemie en life sciences zijn essentieel voor de duurzame ontwikkeling van onze planeet. Het is een innovatiegedreven en hoogtechnologische sector die cruciaal is voor de ontwikkeling van nieuwe producten, toepassingen en diensten die een antwoord bieden op de grote, wereldwijde uitdagingen. De industrie van de chemie en life sciences is de sleutel tot een duurzame toekomst en de continue verbetering van ieders levenskwaliteit.

Volg ons permanente streven naar meer duurzaamheid op 
www.essensciaforsustainability.be

Van molecule tot medicijn

essenscia is een multisectorale koepelorganisatie die de ruime toepassingsgebieden van chemie en life sciences samenbrengt en heel wat gespecialiseerde vakorganisaties in haar werking integreert. Het gaat daarbij om organische en anorganische basischemie, geneesmiddelen en vaccins, biotechnologie, producten voor de landbouw, verven, vernissen, lijmen en andere bouwmaterialen, cosmetica, detergenten, kunststof- en rubberverwerking, industriële gassen, smeermiddelen en gespecialiseerde chemieproducten voor onder meer fotografie, drukkerijen, textiel en allerhande industriële toepassingen. Bedrijven die lid zijn van deze beroepssecties of productorganisaties kunnen ook een beroep doen op de dienstverlening van koepelorganisatie essenscia.

AgriRecover

AgriRecover coördineert de ophaling van lege fytoverpakkingen en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bij alle professionele gebruikers.

Contact
Peter De Wit
02 238 97 44
pdewit@essenscia.be
www.agrirecover.eu

BACD

De Belgian Association of Chemical Distributors (BACD) verdedigt de belangen van de chemische distributeurs.

Contact:
Jacques Declercq
03 722 16 80
jacques.declercq@bacd.be
www.bacd.be

BATO

De Belgische Associatie Tank Opslagbedrijven (BATO) is de Belgische vereniging van tankopslagbedrijven die vloeistoffen en chemicaliën in bulk opslaan.

Contact
An Maes
0496 59 36 13
amaes@essenscia.be

Belfertil

Belfertil of de Belgian mineral Fertilizer association vertegenwoordigt de producenten van minerale meststoffen.

Contact:
Peter Jaeken
02 238 97 72
belfertil@essenscia.be
www.belfertil.be

bio.be/essenscia

De Belgische federatie van de biotech, bio.be/essenscia, vertegenwoordigt bedrijven die actief zijn in onderzoek, ontwikkeling, productie of marketing van biotechnologische toepassingen, zowel in gezondheidszorg, landbouw als industrie.

Contact
Sylvie Meekers
02 238 98 44
smeekers@essenscia.be

Bioplus-Probois

Bioplus-Probois is de Belgische vereniging van fabrikanten, formulatoren en verdelers van biociden voor industrieel, beroeps- en/of privé-gebruik.

Contact:
Peter Jaeken
02 238 97 72
bioplus@essenscia.be
www.bioplus-probois.be

DETIC

DETIC begeleidt en adviseert bedrijven bij het lanceren van hun producten, diensten en oplossingen in cosmetica, reinigings- en onderhoudsmiddelen, lijmen en mastieken.

Contact
Françoise Van Tiggelen
02 238 97 65
fvantiggelen@detic.be
www.detic.be

essenscia PolyMatters

essenscia PolyMatters is de kunststoffendivisie binnen essenscia en vertegenwoordigt de brede sector van kunststof- en rubberproductie en -verwerking. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de cruciale rol van kunststoffen in een circulaire economie en de vele duurzame toepassingen van kunststofproducten in de bouwsector en de verpakkingsindustrie.

Contact
Saskia Walraedt
02 238 97 55
swalraedt@essenscia.be

Industriële Gassen

De beroepssectie Industriële Gassen vertegenwoordigt de producenten en distributeurs van industriële, medische en voedingsgassen. Het gaat hierbij zowel om pers-, vloeibare en opgeloste gassen. Voor de deskundige ophaling van industriële gasflessen kunt u terecht op cylinders.essenscia.be

Contact
Tine Cattoor
0496 59 36 15
tcattoor@essenscia.be
www.gasfed.be

IVP

De beroepssectie IVP verdedigt de belangen van de industrie van verven, vernissen, drukinkten en verven voor de schilderkunst.

Contact
Eric Vande Meersche
02 238 97 72
evandemeersche@essenscia.be
www.ivp-coatings.be

LAB

De Lubricants Association Belgium (LAB) vertegenwoordigt de industrie van de smeermiddelen in België.

Contact
Tine Cattoor
0496 59 36 15
tcattoor@essenscia.be
Lubsbelgium.be

pharma.be

De organisatie pharma.be is de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie die actief is in het op de markt brengen van geneesmiddelen en de terugbetaling ervan in België.

Contact
Ann Adriaensen
02 661 91 04
aa@pharma.be
www.pharma.be

Phytofar

De Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen. Phytofar promoot het verantwoorde gebruik van plantenbeschermingsmiddelen om een duurzame landbouw, met respect voor mens, dier en milieu, te garanderen.

Contact
Peter Jaeken
02 238 97 72
pjaeken@essenscia.be
www.phytofar.be

This website uses cookies to improve your browsing experience (optimize the site functionalities, share contents on social media and collect statistics). By continuing your online browsing on our website, you accept the use of such cookies. Click here for more information