Wetgevingen zoals REACH & CLP zijn complexe regelgevingen die heel wat verplichtingen met zich meebrengen voor alle actoren in de waardeketen. Niet alleen producenten en invoerders van chemieproducten krijgen ermee te maken, maar ook gebruikers in andere sectoren of producenten en invoerders van voorwerpen.

Beide regelgevingen zijn jaren geleden in werking getreden, maar ze worden regelmatig aangepast zodat de correcte implementatie ervan een permanent aandachtspunt blijft. Denk maar aan het up to date houden van de registratiedossiers, de (communicatie-) verplichtingen over veilig omgaan met chemicaliën en zorgwekkende stoffen, het evaluatie- en autorisatieproces, de integratie van nieuwe technologieën, enzovoort.


Contact

cattoor_tine

Tine Cattoor
Head Product Policy & VLARIP project leader
tcattoor@essenscia.be

Cindy 2
Cindy Vandecasteele Advisor Product Policy & VLARIP project leader
+32 484 77 33 12 cvandecasteele@essenscia.be
Sandrine-Georges

Sandrine Georges
Management Assistant
sgeorges@essenscia.be

Wat is VLARIP?

Het blijft voor veel bedrijven een uitdaging om te evoluerende verplichtingen op te volgen en toe te passen. Daarom startte essenscia al in 2008 met de collectieve begeleiding van bedrijven, in het bijzonder kmo’s, onder de noemer van VLARIP (Vlaanderens REACH Implementatie Project). Via VLARIP helpt essenscia, met ondersteuning van experten uit grote chemiebedrijven, ondernemingen met de implementatie van de REACH- en CLP-wetgevingen voor een veilig gebruik van chemische stoffen.

Dit unieke project werd opgericht met de steun van de Vlaamse overheid en Europa en is in oktober 2018 door Cefic bekroond met de Europese Responsible Care Award.

VLARIP is een initiatief van essenscia vlaanderen met de inhoudelijke ondersteuning van experten van 3M, BASF, Buckman, Cefic, CRC Industries Europe, Eastman, Honeywell, INEOS Oxide, Janssen PMP, Solvay en Tessenderlo Chemie.

Video afspelen

Het VLARIP-concept

VLARIP is opgebouwd rond kennis- en ervaringsuitwisseling tussen deelnemers, experten uit de chemische industrie en essenscia via maandelijkse workshops rond diverse onderwerpen met betrekking tot productbeleid.

De workshops geven niet alleen een update van de verplichtingen voor bedrijven, maar de nadruk ligt vooral op het onderling uitwisselen van ervaringen en praktische tips.

VLARIP is niet mogelijk zonder het engagement van bedrijfsexperten die als peter en meter hun ervaringen en kennis delen tijdens de workshops. Jaarlijks gaat het om meer dan 2.600 opleidingsuren waarmee de veiligheid en de kennis in de ganse waardeketen van de chemie-industrie wordt bevorderd.

Wie kan deelnemen aan VLARIP?

Dit uniek begeleidingstraject staat open voor alle bedrijven uit de industrie die REACH en CLP succesvol willen implementeren in hun werking.

VLARIP beperkt zich niet tot bedrijven in de chemie, kunststoffen en life sciences, maar richt zich ook naar fabrikanten, importeurs en ondernemingen uit andere sectoren zoals textiel, transport, voeding of retail. Ook de dienstverleners die bedrijven hierin ondersteunen zijn welkom.

De voordelen van VLARIP?

 1. U blijft up to date over de wettelijke verplichtingen binnen REACH en CLP en beschikt via VLARIP over de meest actuele informatie.
 2. De interactieve en praktijkgerichte workshops bieden u de mogelijkheid om de knelpunten die u in de praktijk ondervindt, te delen met andere deelnemers en de aanwezige experten om zo te leren van elkaar.
 3. Voor bedrijfsspecifieke vragen kan u steeds terecht bij een van de VLARIP-projectleiders die uitgebreide kennis en ervaring hebben over de onderwerpen en indien nodig kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienstverlener.
 4. Met een jaarabonnement heeft u toegang tot het VLARIP-extranet. Hier vindt u de presentaties van alle workshops, specifieke tools, handige themafiches en nog veel meer bruikbare informatie.
 5. essenscia is een geregistreerde dienstverlener voor KMO-portefeuille van het Vlaams Gewest voor de pijler Opleidingen met als registratienummer DV. O110119. Hierdoor kunt u als KMO een deel van de opleidingskosten laten subsidiëren.

Programma workshops 2023

Doorheen het ganse jaar worden er vrijwel maandelijks workshops georganiseerd rond verschillende topics. Het programma kan aan wijzigingen onderhevig zijn.

 • 26/01/2023online sessie: Dossier en stof evaluaties – Gebruik & impact alternatieve testmethodes (Inschrijven)
 • 16/02/2023, online sessie: GHS implementatie wereldwijd (Inschrijven)
 • 23/03/2023, fysieke sessie plaats tbc: REACH & IED: Chemical Management System (Inschrijven)
 • 20/04/2023online sessie: REACH implementatie wereldwijd (Inschrijven)
 • 25/05/2023online sessie: REACH autorisatie, restrictie & SVHC communicatie in de toeleveringsketen (Inschrijven)
 • 21/09/2023online sessie: CLP herziening en updates (Inschrijven)
 • 26/10/2023, fysieke sessie plaats tbc: Veilig werken met chemische stoffen (ism PSA) (Inschrijven)
 • 23/11/2023, online sessie: REACH & CLP handhaving & inspecties (Inschrijven)
 • 14/12/2023online sessie: Aandachtspunten kwaliteit Veiligheidsinformatieblad –
  Uitgebreid veiligheidsinformatieblad voor mengsels (Inschrijven)

Hoe inschrijven?

Deelnemen aan VLARIP kan via een bedrijfsabonnement of via een inschrijving per workshop.

Bedrijfsabonnement

Bedrijven die inschrijven via een bedrijfsabonnement:

 • hebben de mogelijkheid om één persoon van het bedrijf aan alle 9 workshops te laten deelnemen. De deelnemende persoon is per workshop vrij te kiezen.
 • hebben toegang tot het VLARIP-extranet
 • kunnen beroep doen op de VLARIP-projectleiders voor bedrijfsspecifieke vragen.

Kostprijs (excl. BTW):

 • (geassocieerde) leden essenscia: 1.375 €
 • niet leden essenscia: 2.750 €

Klik hier voor het afsluiten van bedrijfsabonnement

Wenst u meerdere personen per bedrijf aan een workshop te laten deelnemen? Dan kan u voor elke extra persoon een bijkomend bedrijfsabonnement afsluiten of extra personen ad hoc inschrijven per workshop.

Inschrijving per workshop

Indien gewenst kan men zich ad hoc per workshop inschrijven.

 • Eén inschrijving geeft het recht om één persoon van het bedrijf aan één workshop te laten deelnemen.
 • Deelnemers die zich inschrijven per workshop, ontvangen de presentatie van de bijgewoonde workshop per e-mail.
 • Deze formule geeft geen toegang tot het VLARIP-extranet met extra documentatie.

Kostprijs (excl. BTW):

 • (geassocieerde) leden essenscia: 300 €
 • niet leden essenscia: 425 €

Voor inschrijvingen per workshop kan u contact opnemen met het VLARIP-secretariaat: vlarip@essenscia.be.

essenscia is een geregistreerde dienstverlener voor KMO-portefeuille van het Vlaams Gewest voor de pijler Opleidingen met als registratienummer DV. O110119. KMO’s kunnen hierdoor een deel van hun opleidingskosten laten subsidiëren door het Vlaams Gewest.

Procedure voor de aanvraag van subsidies in het kader van de KMO portefeuille.

Registratienummer DV. O110119

KMO-portefeuille. Meer weten

De VLARIP-opleidingen komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vormingskosten van werknemers via het sectorale vormingsfonds Co-valent

Algemene voorwaarden

 • Bij minder dan 5 deelnemers 5 werkdagen voor aanvang van de workshop houdt essenscia zich het recht voor om de opleiding te annuleren.
 • Kosteloze annulering van uw inschrijving kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de opleiding. Daarna blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • Mocht u verhinderd zijn, dan kan een collega uw plaats innemen.