CLP-opleiding: gevaarsindeling voor stoffen en mengels

Elk najaar organiseert essenscia een gespecialiseerde, vierdaagse CLP-opleiding om de gevaren van chemische producten te leren indelen. Dit gebeurt in samenwerking met experten van Arche, BIG en Reflector Consulting.

Na deze intensieve opleiding kunt u de gevaren van uw mengsels zelf bepalen volgens de CLP-verordening 1272/2008 en hieruit afleiden op welke manier deze gevaarsinfo correct moeten worden aangebracht op etiketten, verpakkingen en veiligheidsinformatiebladen. Experten leren u de achterliggende testmethodes te begrijpen en aan de hand van talrijke praktijkoefeningen oefent u de opgedane kennis in.

Praktisch

  • Dag 1: 10 september 2024 – Algemene inleiding tot CLP en bespreking fysische gevaren
  • Dag 2: 17 september 2024 – Gezondheidsgevaren
  • Dag 3: 24 september 2024 – Milieugevaren
  • Dag 4: 1 oktober 2024 – Geïntegreerde oefeningen, etiketterings-en verpakkingsvereisten en aangifte antigifcentrum

LESGEVERS

ESSENSCIA

Het team product beleid heeft al meer dan 15 jaar ervaring in zowel open opleidingen als in-company opleidingen omtrent veiligheid en beleid inzake het op de markt brengen en van het omgaan met chemische producten. De lesgevers zijn gekwalificeerd en gespecialiseerd in de domeinen van CLP en REACH, met een degelijke kennis van de daar bijhorende implementatie van de wetgevingen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu-effecten. Het team product beleid is eveneens betrokken bij Cefic’s (de Europese Chemie associatie) Network of Experts en Issue Teams waar de nieuwste informatie, de laatste stand van zaken en advocacy met betrekking tot REACH en CLP wetgeving besproken worden. Dit wordt onder andere gereflecteerd in de opleidingen die jaarlijks accuraat worden bijgewerkt.


ARCHE

ARCHE Consulting is een particulier KMO-bedrijf met een unieke staat van dienst (> 25 jaar) op het gebied van EU-wetgeving inzake chemische stoffen. Het team van ARCHE Consulting heeft een grondige kennis ontwikkeld van het beoordelen van de risico’s van chemicaliën tijdens zowel de voorloper van de REACH-verordening (EU-verordening 67/1488 betreffende nieuwe en bestaande stoffen) als de voorbereiding van chemische veiligheidsbeoordelingen/-rapporten in het kader van de REACH-verordening en biociden. Daarnaast omvat de expertise van ARCHE Consulting andere wettelijke kaders zoals classificatie en etikettering (CLP/GHS) en gewasbeschermingsmiddelen.


BIG

Reeds meer dan 40 jaar staat BIG ten dienste van brandweer en civiele bescherming. BIG vzw heeft tot doel om assistentie en advies te verlenen bij problemen met gevaarlijke stoffen. Zij doet dit ter bescherming van mens en milieu. BIG heeft zich gespecialiseerd op zowel het gebied van classificatie, ecologie als transport.


REFLECTOR CONSULTING

Reflector Consulting levert regelgevende adviesdiensten aan farmaceutische, chemische, biologische, voedsel/diervoeders, medische hulpmiddelen en andere bedrijven. Reflector Consulting heeft meer dan 30 jaar ervaring in auditing en toxicologische studiemonitoring, productkwaliteit en veiligheidsbeoordeling van farmaceutische producten, chemicaliën, medische hulpmiddelen, onzuiverheden, uitloogbare stoffen en extraheerbare stoffen. Ze schrijven of werken mee aan regelgevende documenten, inclusief toxicologische verklaringen. Reflector consulting is ervaren in onderwijsprogramma’s voor toxicologie, kwaliteit en laboratoriumtechnologie, resulterend in verschillende cursussen, workshops, publicaties en boeken.

Contact

Sandrine-Georges
Sandrine Georges Management assistant opleidingen@essenscia.be