CLP-opleiding: gevaarsindeling voor stoffen en mengels

Elk najaar organiseert essenscia een gespecialiseerde, vierdaagse CLP-opleiding om de gevaren van chemische producten te leren indelen. Dit gebeurt in samenwerking met experten van Arche, BIG en Reflector Consulting.

Na deze intensieve opleiding kunt u de gevaren van uw mengsels zelf bepalen volgens de CLP-verordening 1272/2008 en hieruit afleiden op welke manier deze gevaarsinfo correct moeten worden aangebracht op etiketten, verpakkingen en veiligheidsinformatiebladen. Experten leren u de achterliggende testmethodes te begrijpen en aan de hand van talrijke praktijkoefeningen oefent u de opgedane kennis in.

Praktisch

De opleiding is opgebouwd uit vier dagdelen die zullen plaatsvinden in september/oktober.

Het programma voor 2022 zal volgen.

Contact

Sandrine Georges
Sandrine Georges Management assistant opleidingen@essenscia.be