Octrooicel

Gratis expertise bij de bescherming van uw innovatie

De Octrooicel van essenscia, opgericht in 2011 met de steun van de Federale Overheidsdienst Economie, is een permanent contactpunt waar bedrijven uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences – in het bijzonder kmo’s – terecht kunnen met al hun vragen in verband met intellectuele eigendom.

Met interactieve workshops, dienstverlening op maat en het signaleren van de nieuwste technologieën en wetenschappelijke ontwikkelingen in de sector helpt de Octrooicel vooral kmo’s om hun innovatiekracht optimaal te benutten. De chemie en life sciences vertegenwoordigt bijna twee derde van alle industriële investeringen in onderzoek en ontwikkeling en is daarmee ontegensprekelijk de innovatiekampioen van België.

De Octrooicel van essenscia heeft een zelfevalutatietool voor IE ontwikkeld. De tool omvat een honderdtal vragen die binnen uw bedrijf peilen naar de IE noden, alsook bepalen hoe uw bedrijf scoort tov deze noden. Contacteer ons bij interesse!

Laatste nieuws

copyright or patent concept, intellectual property

Kent u de nieuwe regelgeving rond onderzoeksuitzondering op octrooien die in België van toepassing is vanaf 1 juni 2023 ?

170307_cp_brevet

Geen eenheidsoctrooi zonder een overeenkomstig unitair aanvullend beschermingscertificaat : wat ligt er op tafel

European inventor award

Belgische wetenschappers geselecteerd als finalisten voor de European Inventor Award 2023

Gratis workshops

Jaarlijks organiseert de essenscia Octrooicel drie gratis workshops, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, om ondernemingen te helpen hun innovaties maximaal te beschermen en te valoriseren. Op deze interactieve infosessies gaan experten dieper in op actuele thema’s en wetgeving die verband houdt met de bescherming van intellectuele eigendom. Deelnemers krijgen advies uit eerste hand en leren ook van getuigenissen van andere bedrijven uit de sector.

De voorbije jaren kwamen onder meer deze opleidingsthema’s aan bod in de workshops:
 • Een octrooiportefeuille beheren
 • Innovatieaftrek in de praktijk
 • IP-beleid bij gezamenlijke innovaties
 • Inzichten in de EU-richtlijn over de bescherming van bedrijfsgeheimen en de nieuwe wetgeving over aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s) (i.s.m. LES Benelux)
 • Alternatieve manieren om IP-geschillen te beslechten
 • IP-management van in de beginfase: a roadmap for innovation
 • Hoe bepaal je de waarde van het intellectuele kapitaal van je bedrijf?
 • Breng uw octrooien in kaart. Of hoe detecteert u sneller nieuwe opportuniteiten via octrooien van derden?
 • Hoe maakt u gebruik van uw intellectuele eigendom om kapitaal aan te trekken?
 • Technische tools om uw intellectuele eigendom te ontwikkelen en te beschermen

Dienstverlening op maat

 • Sensibiliseren en informeren van ondernemingen over het belang van intellectuele eigendomsrechten en een optimaal gebruik ervan tijdens het innovatieproces
 • Collectieve begeleiding en advies op maat om een strategie te ontwikkelen voor de bescherming van de intellectuele eigendom in uw onderneming
 • Individuele ondersteuning op specifieke thema’s, bijvoorbeeld via een analyse van de beschikbare informatie in octrooidatabanken
 • Deelnemers aan de essenscia Innovation Award, de belangrijkste industriële innovatieprijs in België, kunnen een beroep doen op de experten van de Octrooicel om de bescherming van hun innovatieprojecten te maximaliseren

Technologiewacht

Via een technologiewacht houdt de essenscia Octrooicel sectorbedrijven op regelmatige basis op de hoogte van de nieuwste trends en technologische ontwikkelingen in gerelateerde vakgebieden. Dit biedt ondernemingen een gedetailleerd inzicht in uiteenlopende technologiedomeinen wat een waardevolle bron van ideeën kan opleveren om nieuwe innovaties te ontwikkelen in de chemie en life sciences.

With the European Green Deal in mind, and the ambition of Europe to become a world leader in the circular economy, it is worth looking at the potential that chemical recycling holds. This new Technology Watch of the essenscia Patent Cell provides an analysis of the innovative activities in the field of chemical recycling technologies. Chemical recycling breaks down plastics into smaller polymers, oligomers, monomers, or feedstocks that can then be reused as virgin like materials for the making of new materials, thereby reducing the use of primary resources.

Read the report

The European objectives in terms of quality of water bodies are increasingly strict and in addition to macropollutants, attention is also focused on micropollutants. The chemical sector is itself a producer of patents for their inventions for products used in water treatment. This Technology Watch of the essenscia Patent Cell includes a general study of the patents selected for their relevance in wastewater treatment in the chemical and pharmaceutical sector over the period 2005 to 2022, in which both the technology and substance axis were analysed.

Read the report

Climate change has become one of the main focal points of European and global policies. In this context, the potential of hydrogen as a climate-friendly energy carrier/feedstock in many applications and sectors, can count on increased interest. Designing a hydrogen-based economy, however, will require efficient hydrogen transport and storage. This Technology Watch of the essenscia Patent Cell includes an overall analysis of the patent landscape in the field of hydrogen transport and storage and shows that research activity in this domain has increased rapidly.

Read the report

Climate change presents one of the biggest challenges of our times according to the European Environment Agency. Keeping the global warming target of 1.5ºC as agreed to in the Paris climate deal is challenging and will require significantly reducing the emission of greenhouse gasses. The renewed interest in hydrogen comes in response to its potential as a climate-friendly energy carrier or feedstock in many applications and sectors.

Download

Global warming is caused by the emission of greenhouse gases of which carbon dioxide (CO2) and methane represent more than 90%. About 65% of greenhouse gas emissions are caused by CO2 emissions due to the use of fossil fuel and industrial processes. Carbon Capture and Storage (CCS) is essential in achieving the ambitions of the Paris Agreement on climate. This report provides an analysis of the innovative activities in the field of carbon capture and storage by a review of the patent activity in this field.

Download

Plastic is a unique material with a lot of benefits making it a highly valuable material for many functions and applications. While plastics can provide environmental benefits such as in maintaining food quality and safety and reducing food waste, plastic pollution has a negative impact on our wildlife. Combined with the limits of natural resources a paradigm shift from a linear economy to a circular economy is necessary. Accordingly, this report provides an analysis of the innovative activities in the recycling of plastic waste by performing a review of the patent activity in the field of polymer recycling.

Download

 

Deze technologiewacht bouwt verder op de technologiewacht over big data, maar focust meer specifiek op de opportuniteiten van Artificiële Intelligentie (AI). Om een praktisch inzicht te geven in AI, worden duidelijke definities, misvattingen en mogelijke toepassingen in de chemie- en farmasector aangehaald.

Download

Deze technologiewacht geeft een inzicht in de meest recente ontwikkelingen rond Industrie 4.0 binnen de chemie-industrie. Er wordt daarbij ingezoomd op ‘big data’, en hoe dit een opportuniteit kan vormen voor bedrijven uit de sector. Er werden twee rapporten opgesteld: één met focus op de manier waarop deze ontwikkelingen een impact kunnen hebben op businessmodellen en een tweede met een uitgebreide analyse van de technologische ontwikkelingen in het domein, inclusief een patent screening.

Download deel 1: business implications

Download deel 2: technologies

In deze Technologiewacht werden de trends in octrooien betreffende de katalyse van organische chemie onderzocht over de laatste 20 jaar, met uitsluiting van de Chinese octrooiaanvragen. Na een sterke daling in octrooien beginnen de jaren 2000, is er nu weer een meer dan gemiddelde activiteit. Het gaat hierbij vooral om katalysatoren voor polymerisatie, organometaalkatalysatoren en katalysatoren voor de polymerisatie van olefines. Om techologische trends in katalyse op te sporen werd onderzocht of er nieuwe codes of code clusters in de octrooiaanvragen terug te vinden waren.

Download

Wanneer gekeken wordt naar de globale patentactiviteit voor suikergebaseerde producten over de laatste 20 jaar is er wereldwijd een duidelijk toename in aantallen patenten. De voornaamste toepassingsdomeinen voor suikerderivaten zijn biobrandstoffen, cosmetica en surfactantia. Er werd onderzocht wat de voornaamste suikerderivaten zijn, wat de belangrijkste syntheseroutes zijn, wie mondiaal de voornaamste spelers zijn. Daarnaast werd er gefocust op een zevental specifieke suikerderivaten.

Het volledige rapport kan hier geraadpleegd worden

Nieuwsberichten (cfr. Innovation Award, Belgian Plastics Day, …)

Ontdek in deze brochure op welke manier u uw product, systeem of werkwijze beter kan beschermen en hoe u zich met octrooien kan wapenen tegen namaak. Een publicatie van de Stichting Neen aan Namaak en Piraterij in samenwerking met essenscia.

Andere octrooicellen

De Octrooicellen zijn het contactpunt waar alle ondernemingen van een bepaalde sector terechtkunnen voor gratis gepersonaliseerd advies over intellectuele eigendom. De FOD Economie biedt financiële ondersteuning aan de Octrooicellen en oefent toezicht uit op hun werking. In totaal zijn er vier Octrooicellen.

Meer informatie op de website van de FOD Economie