Sociale partners bereiken ontwerpakkoord voor sectorcao