Chemie- en farmasector ziet jobcreatie vertragen, export afnemen en omzet inkrimpen