Digitalisering en duurzaamheid gaan hand in hand in chemie-industrie