Interview: ‘Chemie is niet het probleem, maar de oplossing’