Chemie- en farmasector voelt krapte aan technisch talent