Chemie- en farmasector is bondgenoot voor hoge ambitieniveau Vlaamse regering