Octrooicel: prestatie-indicatoren voor intellectuele eigendom, tips voor bedrijven die nog moeten inzetten op een gepaste IP-strategie