Octrooicel: prestatie-indicatoren voor intellectuele eigendom, beperkt tot patenten