VLAIO-studie: Industrie is de motor voor duurzame en realistische transitie naar klimaatneutraliteit