Concurrentiekracht, duurzaamheid en talent staan centraal in verkiezingsmemorandum essenscia