Chemie- en farmasector ziet vier cruciale uitdagingen op duurzaamheidsvlak: klimaat, kunststoffen, circulaire economie en talent