essenscia PolyMatters maakt deel uit van essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, en behartigt de specifieke belangen van kunststofproducenten, kunststofverwerkersen masterbatch producenten.

Laatste nieuws

poly matters

Sectorbedrijven schakelen versnelling hoger in kunststofrecyclage met steun van Vlaanderen

BPD_2022

Belgian Plastics Day: essenscia en Agoria trekken samen de kaart van future-proof plastics

BPD - recticel

Carbon4PUR: hoe chemie helpt je huis te isoleren met de uitstootgassen van de staalindustrie

Werking

Het is onze ambitie om de kunststofsector duurzaam te verankeren in België. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de cruciale rol van kunststoffen in een circulaire economie en de vele duurzame toepassingen van kunststofproducten.

Onze werking is gecentraliseerd rond vijf belangrijke pijlers

 1. Via werkgroepen en commissies werken we intens samen met onze sectorbedrijven om tot gedragen standpunten te komen. Daarbij staat een pleidooi voor een gelijk speelveld voor kunststoffen We vertegenwoordigen onze sector bij diverse economische en politieke stakeholders. In dat kader speelt essenscia PolyMatters een actieve rol in tal van Belgische en Europese organisaties zoals Becetel, Benor, BMP-PMC, European Plastics Converters (EUPC), Fost Plus, IBE-VBI, Plarebel, PU Europe, PlastIQ, PlastiWin, Valipac en het VBO.
 2. We ondersteunen onze leden bij het opvolgen en verduidelijken van toepassings-specifieke wetgeving gerelateerd aan kunststoffen met een sterke focus op de bouwsector en de verpakkingsindustrie (voeding en niet-voeding, industriële en consumententoepassingen).
 3. We gaan in dialoog met alle actoren van de waardeketen en onze stakeholders. We organiseren op regelmatige basis events zoals de Belgian Plastics Day in samenwerking met Agoria en Plastic Matters in samenwerking met Denuo. We (co)-organiseren regelmatig informatieve webinars met en voor gebruikers van kunststoffen.
 4. We promoten de duurzame voordelen en het circulair gebruik van kunststoffen. Binnen Vlaanderen Circulair en Circular Wallonia stimuleren we om meer kunststoffen circulair in te zetten. Hierbij hebben we bijzonder aandacht voor de nieuwe recyclagetechnologieën.
 5. Met ons engagement in Operation Clean Sweep stimuleren we sectorbedrijven om kunststofverliezen in de natuur te vermijden.

Kunststoffen in een circulaire economie

Van smartphones en fietsen tot matrassen, isolatie, zonnepanelen en levensreddend medisch materiaal: kunststoffen hebben uitzonderlijke eigenschappen die onze levenskwaliteit verhogen en ons energieverbruik verlagen. Tegelijk zijn het net die veelzijdige eigenschappen die eenvoudig hergebruik in de weg staan. Willen we tot een circulaire economie komen waarin kunststoffen maximaal worden hergebruikt als de waardevolle materialen die ze zijn, dan moeten we volop inzetten op innovatieve technologieën zoals fysische en chemische recyclage.

Tegelijkertijd impliceert de circulaire economie een paradigmaverschuiving van afval naar materialen. Vroeger lag de nadruk op de preventie en recyclage van afval. In een circulaire economie verschuift de focus naar het vermijden van het gebruik van nieuwe grondstoffen en de incorporatie van gerecycleerd materiaal in nieuwe producten. We werken daarom samen met de regionale overheden in Vlaanderen en Wallonië aan een kader dat de belangrijkste drempels op weg naar een circulaire chemie en kunststoffen helpt weg te nemen.

Ook op Europees niveau zetten we via het MORE-platform en koepelorganisatie PolyCert Europe onze schouders onder meer en betere monitoring en certifiëring van gerecycleerde kunststoffen. Om de vooruitgang op het vlak van recyclage van kunststoffen in België te meten, publiceren samen met technologiefederatie Agoria de tweejaarlijkse studie ‘Circularity of the Belgian Plastics Industry’.

Word lid van essenscia PolyMatters

Als lid van essenscia PolyMatters kunt u rekenen op een professioneel team van experten dat voor u klaar staat met waardevol advies over de nieuwste ontwikkelingen en evoluties in de sector.

Bovenop de algemene dienstverlening van koepelorganisatie essenscia op het vlak van onder andere arbeidsmarktbeleid, veiligheid, sociale zaken, milieu, innovatie en energie, biedt uw aansluiting bij essenscia PolyMatters bijkomende ondersteuning:

 • Pleidooi voor een gelijk speelveld voor kunststoffen
 • Uitgebreide ondersteuning in specifieke wetgeving
 • Toegang tot mandaten in certificatie- en normalisatiecommissies voor bouwproducten
 • Maandelijkse prijsindicator voor de belangrijkste polymeren
 • Aansluiting bij het sectoraal preventieplan verpakkingen
 • Operation Clean Sweep quick-scan
 • Vorming en netwerking, onder andere via de jaarlijkse Belgian Plastics Day