Nieuwe gevarenklassen en criteria toegevoegd aan CLP