Er zitten ernstige constructiefouten in het Europese renovatieplan