Belgische chemiesector steunt Europees actieplan om veiligheidsinformatie over chemische stoffen verder te verbeteren