Energy4Climate

Uniek energie- en klimaatproject voor betere  klimaatprestaties en meer energie-efficiëntie 

essenscia is gestart met twee nieuwe projecten voor meer energie-efficiëntie en CO2-reductie in de chemie, kunststoffen en life sciences, specifiek gericht op de noden van sectorbedrijven met een jaarlijks primair energieverbruik dat tussen 0,01 en 0,1 Petajoule per jaar ligt. Het gaat zowel om kmo’s als om grotere niet energie-intensieve ondernemingen.

Onder de noemer ‘Energy4Climate’ krijgen ondernemingen op basis van hun jaarlijks energieverbruik gratis* advies op maat van een team van energiespecialisten. Deelnemende bedrijven krijgen inzicht in hun besparingspotentieel en kunnen de voorgestelde energiebesparende en klimaatmaatregelen onder begeleiding van experten uitvoeren.

Het project is van start gegaan op 1 mei 2021 en geniet de steun van de Vlaamse overheid. 

* Binnen de standaarddiensten die omvat zijn in dit project.


Mis deze unieke kans dus niet en doe mee!

Het project is van start gegaan op 1 mei 2021 maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf je bedrijf nog snel in!

Loop mee voorop in de energie- en klimaattransitie

Wat is Energy4Climate?

Met het Energy4Climate-project wil essenscia bedrijven uit de chemie en life sciences helpen om hun energie-efficiëntie te verhogen en hun klimaatimpact te verkleinen.

Afhankelijk van het jaarlijks energieverbruik zijn er twee mogelijke begeleidingstrajecten:

 1. ‘Energie & Klimaatdeals’ voor ondernemingen met een jaarlijks primair energieverbruik tussen 0,05 en 0,1 Petajoule.
 2. ‘Mini-EBO’s’ (mini-Energiebeleidsovereenkomst) voor ondernemingen met een jaarlijks primair energieverbruik tussen 0,01 Petajoule en 0,05 Petajoule.

Via de gegevens die u invult in het inschrijvings- of inlichtingenformulier kan er bepaald worden aan welk van beide begeleidingstrajecten u kunt deelnemen. Opgelet: de inschrijvingen voor de Energie & Klimaatdeals zijn afgesloten.

Energy4Climate

Uniek energie- en klimaatproject
voor betere klimaatprestaties en meer energie-efficiëntie

Energie & Klimaatdeals

 • Jaarlijks primair energieverbruik: tussen 0,05 PJ en 0,1 PJ
 • Gratis diepgaande thematische energie-en klimaataudit
 • Gratis begeleiding door team van onafhankelijke energie-en klimaatspecialisten
 • Engagement om 2 geselecteerde maatregelen uit te voeren met IRR > 13%
 • Begeleiding mogelijk bij eventuele aanvraag subsidie of premie
 • Energie- en Klimaatdagen met inspiratiesessies
 • Maximum deelname van 14 bedrijven
 • Van 1 mei 2021 tot en met 31 oktober 2022

Mini-EBO’s

 • Jaarlijks primair energieverbruik: tussen 0,01 PJ en 0,05 PJ
 • Gratis energie- en klimaatscan op maat van het bedrijf
 • Energie-en klimaatcoach zorgt voor gratis begeleiding in elke stap van het proces
 • Engagement om 1 ‘no regret’ maatregel uit te voeren met terugverdientijd < 2 jaar
 • Begeleiding mogelijk bij eventuele aanvraag subsidie of premie
 • Maximale ontzorging voor deelnemende bedrijven
 • Energie- en Klimaatdagen met inspiratiesessies
 • Maximum deelname van 40 bedrijven
 • Van 1 mei 2021 tot en met 1 mei 2023

Voor sectorbedrijven met een jaarlijks primair energieverbruik hoger dan 0,1 Petajoule is er het bestaande concept van de energie-beleidsovereenkomsten of EBO’s waar intussen al meer dan 100 ondernemingen uit de sector aan deelnemen.

Welke bedrijven kunnen deelnemen?

 • essenscia stelt onafhankelijke energiespecialisten aan met diepgaande kennis in belangrijke energie- en klimaatthema’s voor de sector zoals monitoring energieverbruik, stoom, perslucht, restwarmte, groene warmte, hernieuwbare energie en elektrificatie-/flexibiliteitmogelijkheden.
 • Binnen een door het bedrijf gekozen thema zullen deze energiespecialisten gratis een specifieke en diepgaande detailanalyse uitvoeren.
 • Op die manier worden de mogelijke besparingsmaatregelen voor dit thema in kaart gebracht. Telkens met een inschatting van de kostprijs, de potentiële energiebesparing en de terugverdientijd van de investering.
 • Bedrijven nemen vrijwillig deel aan het initiatief, maar engageren zich om minimaal 2 economisch rendabele maatregelen te selecteren en uit te voeren , onder begeleiding van de aangestelde energiespecialisten.
 • Het gaat om maatregelen met een Internal Rate of Return (IRR) boven 13%, indien aanwezig.*
 • De energiespecialisten bieden begeleiding bij de aanvraag van mogelijke subsidies of premies.
 • Sectorfederatie essenscia stelt een inspiratielijst ter beschikking met mogelijke besparingsmaatregelen en organiseert voor de deelnemende bedrijven een Energie- en Klimaatdag met getuigenissen uit de industrie en goede praktijkvoorbeelden.
 • Timing: Het project is officieel van start gegaan op 1 mei 2021 en loopt tot 31 oktober 2022. De uitvoering van de maatregelen moet voor de einddatum zijn opgestart.
 • Opgelet: momenteel is het maximum aantal bedrijven dat kan deelnemen aan de Energie en Klimaatdeals bereikt. Hiervoor inschrijven is dus niet meer mogelijk.

* Enkel indien de maatregel geen onredelijke financiering vraagt ten aanzien van het financieel vermogen van het bedrijf

 • Bedrijven met een lager energieverbruik kunnen instappen in de Mini-EBO’s. Het gaat om een eenvoudiger concept waar de focus voor deelnemende ondernemingen voornamelijk ligt op het ondersteunen van de bedrijven
 • Een onafhankelijke energiecoach, aangesteld door essenscia, voert gratis een energiescan uit bij het bedrijf. Deze energiescan analyseert ter plekke de toepasbaarheid van mogelijke besparingsmaatregelen en geeft inzicht in besparingspotentieel, investeringskosten en terugverdientijden.
 • Er wordt gewerkt met een vaste lijst van mogelijke energiebesparende en klimaatmaatregelen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de optimalisatie van perslucht, koelsystemen, (rest)warmterecuperatie, isolatie, plaatsen van zonnepanelen of elektrificatie-/flexibiliteitmogelijkheden.
 • Bedrijven nemen vrijwillig deel aan het initiatief, maar gaan wel het engagement aan om minstens 1 zogenaamde ‘no regret’-maatregel uit te voeren. Dit zijn maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 2 jaar. Als blijkt dat geen van de voorgestelde maatregelen aan de voorwaarden van een ‘no regret’-maatregel voldoet, dient het bedrijf in kwestie geen maatregel te implementeren.
 • De energie- en klimaatcoach biedt ondersteuning bij zowel de technische uitwerking en vergelijking van offertes als de opvolging en uitvoering van de maatregel. De energie- en klimaatcoach begeleidt ook eventuele premie- of subsidieaanvragen.
 • Timing: Het project is officieel van start gegaan op 1 mei 2021 en eindigt op 1 mei 2023. De uitvoering van de maatregel moet voor de einddatum zijn opgestart.
 • Opgelet: maximum 40 bedrijven kunnen aan dit project deelnemen. Inschrijven is nog steeds mogelijk via deze link.
 • De Mini-EBO’s worden vandaag ook al toegepast in andere sectoren.

Nieuwsberichten

210429_Energy4Climate_ondertekening minister Demir

Energy4Climate gaat voor meer energie-efficiëntie en betere klimaatprestaties in chemie, kunststoffen en life sciences

Energ4Climate_logo_V2

Hoe helpt Energy4Climate chemie- en farmabedrijven om energie te besparen en CO2-uitstoot te verlagen?

Energy4Climate - save energy

5 goede redenen om deel te nemen aan Energy4Climate

Documenten

Zij gaan het engagement aan

Met de steun van