Opinie: Geen technologie en innovatie zonder industrie