Nationale Veiligheidsraad legt Belgische exitstrategie vast