Mega-investering Borealis zet chemiesector in Vlaanderen nog meer op de wereldkaart