Investering BASF versterkt wereldpositie Antwerpse chemiecluster