Intellectuele eigendomsrechten en innovatiesteun: hefbomen voor jobs, groei en productiviteit