Hoezo, mei plasticvrij? Plastic is net waardevol voor u en mij