Dr Sharon McGuinness aangeduid als nieuwe directeur van ECHA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen