Didier Malherbe benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel