Amper 8 procent van industriële productie verlaat Antwerpse haven via wegtransport