Aanvullende stagebonus wordt verdergezet en tijdelijk verruimd