Vynova verduurzaamt watergebruik met miljoeneninvestering in vernieuwde waterinstallatie