Twee aanpassingen aan bijlage XVII van REACH gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie