SCIP notificaties kunnen effectief ingediend worden