PFOA-restrictie via de Europese POP-verordening gepubliceerd in Europees Publicatieblad