Basisvorming productbeleid

De basisvorming productbeleid wordt jaarlijks in het voorjaar georganiseerd en is vooral gericht op nieuwe medewerkers in de sector die nood hebben aan een basisopleiding over de wettelijke verplichtingen rond werken met chemische producten. Het gaat daarbij om productwetgevingen zoals REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) en CLP (Classification, Labelling and Packaging) en het correct opstellen van het veiligheidsinformatieblad.

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor de bijscholing die kadert in het recht en de plicht van preventieadviseurs (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) om zich te vervolmaken, volgens het KB van 17 mei 2007, artikel 27, 28, 29 alsook voor de verplichte bijscholing [artikel 4.1.9.1.2 §2.1° d) van Titel II van het VLAREM] van milieucoördinatoren.

Programma 2022

Noteer deze data alvast in uw agenda en schrijf nu in !

  • Module 1 – 1 februari 2022: REACH voor nieuwe werknemers
  • Module 2 – 8 februari 2022: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP – GHS)
  • Module 3 – 15 februari 2022: Registreren onder REACH
  • Module 4 – 22 februari 2022: Opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB)
  • Module 5 – 8 maart 2022: Duurzaamheid & Circulaire Economie

Contact

Sandrine Georges Management assistant opleidingen@essenscia.be