In memoriam: Jean-Michel Wyns, ere-voorzitter IVP Coatings