Hervorming Seveso-fonds: meer investeringen voor meer veiligheid