ECHA stelt 18 stoffen voor aan de Europese Commissie voor opname in de autorisatielijst van REACH