Duaal lesgeven: laatste dagen om je in te schrijven