Chemie- en farmasector juicht innovatiesteun voor piloot- en demoprojecten toe