Chemie- en farmasector goed voor bijna de helft van de buitenlandse investeringen in Vlaanderen