Bestuursorgaan essenscia buigt zich over Green Deal van de Europese Commissie