Arrest arbeidshof legt hypotheek op sociaal overleg