Aquafin zoekt reststromen als “voeding” voor rioolwaterzuiveringsinstallaties