11 stoffen worden toegevoegd aan de REACH autorisatielijst (annex XIV)