1.500 leerlingen maken kennis met 1.500 vacatures in de chemie- en farmasector