WALRIP

Om de Waalse bedrijven te helpen bij de toepassing van de REACH-richtlijn heeft essenscia WALRIP  (Wallonie Reach Implementation Programme) uitgewerkt, een gratis informatie- en begeleidingsprogramma dat zich tot alle Waalse ondernemingen richt.Voor veel bedrijven is de REACH-richtlijn een complexe materie die veel vragen oproept. In het kader van dit in 2008 gestarte en door het Waalse gewest ondersteunde programma, biedt essenscia wallonie verscheidene modules aan om bedrijven te begeleiden. Met de eerste drie modules (Sensibilisering, opleiding voor de toepassing van REACH, opleiding voor de toepassing van GHS-CLP) werden van 2008 tot 2010 meer dan 200 bedrijven geïnformeerd. 

essenscia blijft hulp en opleiding bieden via de modules “Groep voor uitwisseling van ervaringen” en “Online gepersonaliseerde bijstand”.

Groep voor uitwisseling van ervaringen

m de onderneming te begeleiden bij de toepassing van het REACH-reglement, ze te informeren over de nieuwste ontwikkelingen, vooral op het vlak van de interpretatie van de verschillende technische aspecten, en de uitwisseling van ervaringen en informatie tussen te betrokken ondernemingen te structureren, werd er in 2008 een groep opgericht met de producenten/invoerders en de gebruikers van chemische producten.

De deelnemers komen om de drie maanden bij elkaar onder leiding van een veiligheidsexpert om hun problemen te vergelijken en oplossingen uit te wisselen. Deze driemaandelijkse sessies van een halve dag vinden plaats tot in juni 2013.

Online gepersonaliseerde bijstand

Vanwege het grote aantal vragen van ondernemingen, besloot essenscia online gepersonaliseerde bijstand te organiseren per mail (wallonie@essenscia.be) en per telefoon (02 238 98 58).

Dit initiatief kent een groot succes en biedt ondernemingen de mogelijkheid zich rechtstreeks tot de federatie te wenden om verduidelijking te krijgen zonder dat ze een informatiesessie hoeven bij te wonen.