VOEDSELVEILIGHEID

De chemische industrie speelt een grote rol in de productie en verdeling van voeding. Voedselveiligheid is dus één van de strategische prioriteiten van essenscia.
Het principe van voedselveiligheid is om de risico’s van voedsel voor de gezondheid van de consument te beperken en zo de kwaliteit van de voedingsmiddelen in de handel te garanderen.

Er bestaan drie vormen van voedselveiligheid:
  1. (micro-) biologische voedselveiligheid
  2. chemische voedselveiligheid
  3. fysische voedselveiligheid

Actiedomeinen van essenscia

De chemische industrie zorgt er mee voor dat de consument bij het consumeren, bewaren en bereiden van levensmiddelen geen nadelige gevolgen ondervindt. Om de veiligheid te garanderen, gebeurt de communicatie met alle actoren in de keten zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts.

essenscia vertegenwoordigt de belangen van haar leden op volgende domeinen:

1. Technologische hulpstoffen

Onder technologische hulpstof verstaat men elke stof die:
- op zichzelf niet als levensmiddel wordt geconsumeerd;
- bij de verwerking van grondstoffen, levensmiddelen of voedselingrediënten bewust wordt gebruikt om tijdens de bewerking of verwerking aan bepaald technologisch doel te beantwoorden;
- kan leiden tot de onbedoelde, maar technisch onvermijdelijke aanwezigheid van residuen van deze stof of bijproducten ervan in het eindproduct (mits deze residuen veilig voor de gezondheid zijn en geen technologisch effect op het eindproduct hebben).

2. Drukinkten

Inkt die wordt aangebracht aan de niet-contactzijde van voedselverpakkingen.

3. Vernissen

Vernissen die aan de binnenzijde van drankblikjes en conserven worden aangebracht.

4. Lijmen

Lijmen die de verpakking sluiten of een etiket aanbrengen.